skip to Main Content
Impressive sample solutions

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Různé vzorky materiálů a komponentů v jednom kompaktním provedení.

Jsou navrhovány pro prezentaci kolekce různorodých materiálů a komponentů, nebo také jen pro obsáhlou jedno produktovou kolekci. Je tak možné sofistikovaně kompletovat předcházející různá provedení našich výrobků do jednoho nebo vícečetného prezentačního šanonu, boxu, nebo tak jen zajímavým způsobem umístit rozmanité komponenty. Nejen na výrobu těchto speciálních přebalů využíváme designerské znalosti kolegů z Venttri, kteří jsou schopni zvládnout v krátkém čase přípravu návrhů i vlastní realizaci.

Kontakt